Hör din förening till något av följande förbund / organisationer?

Förbunden / organisationerna ansvarar självmant för support för de tjänster de erbjuder som medlemsförmån åt sina föreningar.


Finlands Svenska 4H 
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund 
Finlands Svenska Hembygdsförbund 
Finlands Svenska Idrott 
Finlands Svenska Scouter 
Finlands Svenska Sång- och Musikförbund 
Förbundet Hem och Skola i Finland 
Marthaförbundet 
Nylands Svenska Ungdomsförbund 
Svenska Pensionärsförbundet 
Svenska Österbottens Ungdomsförbund 
Åbolands Ungdomsförbund 
Ålands Ungdomsförbund 


Kontakta ditt förbund / organisation för mer information om vad just din förening erbjuds.

Observera att förbundet / organisationen tar emot er beställning, öppnar produkterna och handhar all support.