Vi planerar, diskuterar och digitaliserar din organisation.
Tillsammans med dig.

Webmail fungerar inte [LÖST]

12.04.2018 kl. 08:45
Vi utreder orsaken till att webmail.huset.fi inte svarar.

E-posttjänsten fungerar normalt i e-postprogram (Outlook, Mail, Thunderbird, mobiltelefon)

Webbhuset teamet

Uppdatering 09:19 - Vår leverantör har meddelat att problemet är löst och webbmailen ska fungera som normalt igen.